Forsiden
Varmelauget

  - Gastech døgnservice
  - Information
  - Bestyrelsen
  - Vedtægter
  - Måler & Aflæsning
  - Varmtvandsbeholder
  - Afregning/Afkøling
  - Råd & Vejledning
  - Husets eget forbrug
  - Udlån af værktøj
  - Download

Nyheder
Kildevangsparken
Foreninger
Skole & Fritid
Holbæk Kommune
Kontakt OsGode råd & vejledning om:

Indhold (klik på et emne) :


Husets rum
Temperaturen
Radiatortermostaten
Indstilling af radiatortermostaten
Natsænkning
Udluftning
Fugt
Gode spareråd


Husets rum:

Der må godt være forskel på temperaturen i forskellige rum i huset, men ikke for meget. F.eks. er det måske nok med 16-18ºC i soveværelset.

Hvis temperaturen i et rum holdes lavere end i andre rum bør dørene være lukkedet.

Kommer temperaturen ned under 15ºC i et rum, som måske slet ikke bliver brugt, kan det skade bygningen. Rummet kan også trække varme fra andre rum og give fodkulde og evt. fugtproblemer.

Sørg derfor for, at temperaturen i et rum er altid mindst 15ºC.

Tilbage til toppen

Temperaturen:

En temperatur på 21ºC er passende for de fleste i opholdsrum.

For hver grad temperaturen hæves, forøges varmeforbruget med 5-6%.

Brug altid alle radiatorer i samme rum. Det giver den bedste varmekomfort og besparelse på varmeudgiften.

Den enkelte radiator skal helst være kold forneden.

Radiatoren bør ikke tildækkes eller afskærmes.

Gardiner eller større møbler bør ikke skærme for radiatoren.

Tilbage til toppen

Radiatortermostaten:

Hvis du ikke har det i forvejen, er det en god ide at få installeret radiatortermostater. Så udnytter man nemlig gratis varme fra solen, lamper, TV og mennesker i rummet.

Termostaten sørger automatisk for, at der konstant er den ønskede temperatur i et rum. Hvis der f.eks. er mange mennesker i stuen, eller solen skinner, kan ventilerne lukke helt ned, selvom det er koldt udenfor.

Hvis du derimod ikke kan opnå 21ºC, selvom det er koldt udenfor, er der noget galt.

Føleren, der registrerer temperaturen, kan være indbygget i håndtaget eller sidde et helt andet sted. Føleren må derfor ikke tildækkes af gardiner, møbler eller lignende. Den bør heller ikke placeres således, at solen skinner direkte på den.

Tilbage til toppen

Indstilling af radiatortermostaten:

Brug et godt termometer, når du skal indstille termostaten. Du skal placere termometeret på en indervæg i ca. 1,5 meters højde.

Stil termostaten i en mellemstilling. Efter et par timer kan du kontrollere, om temperaturen er passende. Stil derefter termostaten lidt op eller ned indtil den ønskede temperatur er fundet.

Men husk - der kan godt gå 1-2 timer før reguleringen kan mærkes.

Når du har opnået den ønskede temperatur, kan du sætte en markeringsstreg på ventilen med en spritpen eller en kuglepen.

Tilbage til toppen

Natsænkning:

Natsænkning (tidsstyring) kan være en praktisk og energibesparende foranstaltning.

Undlad at lukke helt for varmen om natten. Temperaturen bør ikke komme under 14ºC.

Den ideelle temperatur i soveværelset er 16-18ºC.

Er der cirkulationspumpe på varmtvandsforsyningen, vil en tidsstyring betyde både sparet el- og varmeforbrug.

Nogle fjernvarmeanlæg er udstyret med automatik, der styrer radiatoranlægget. Automatikken sikrer, at det vand, der sendes rundt i husets radiatorer, ikke er varmere end udetemperaturen kræver. Automatikanlæg skal indstilles i overensstemmelse med anvisningerne, og man skal huske jævnligt at kontrollere, om anlægget fungerer tilfredsstillende.

Tilbage til toppen

Udluftning:

Vi trives bedst i frisk luft. Stillestående luft i boligen optager bl.a. fugt og bliver iltfattig, hvorfor der skal luftes ud flere gange om dagen. I forbindelse med madlavning og bad kan en ekstra udluftning anbefales.

Den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk 5-6 minutter. Det giver den ønskede luftfornyelse uden at vægge og møbler afkøles.

Er radiatorerne med termostatventiler, skal ventilerne lukkes under udluftningen.

Tilbage til toppen

fugt:

Du kan undgå fugtproblemer ved at sørge for at temperaturen aldrig kommer under 14ºC. Samtidig skal der være hyppig udluftning i rummet - og stil aldrig møbler m.v. helt op ad kolde ydervægge.

Hvis der kommer dug i hjørnerne af termoruder, er der for fugtigt i rummet.

Det er også godt at sikre sig, at der er aftræk eller udsugning i køkken og badeværelse. Desuden giver det et bedre indeklima, hvis du får monteret udluftningsventiler i opholds- og soverum.

Tilbage til toppen

Gode spareråd:

Hvis du følger anvisninger på disse sider, har du gode forudsætninger for at opnå et komfortabelt indeklima. Samtidig får du et økonomisk fornuftigt varmeforbrug - og skåner miljøet.

Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 50ºC. Ved en højere temperatur opstår der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og dermed tilstening af varmtvandsbeholderen.

Spar både vand og varme.

Vask ikke op under rindende vand og husk at brusebad er billigere end karbad. I et almindeligt badekar bruger man typisk ca. 125 liter vand. Et 5 minutter langt brusebad bruger ca. 45 liter vand.

Der findes en god tommelfingerregel, der er værd at følge:

Hvis du sænker temperaturen i huset/lejlighedens rum med 1ºsparer du 5-6% på varmeforbruget. Det modsatte gør sig naturligvis gældende, når du skruer op for varmen. Når du tager på arbejde eller måske er bortrejst på vinterferie, kan du godt skrue ned for varmen. Husk bare at temperaturen ikke må komme under 14ºC.

Undgå for høje temperaturer. 21ºC i opholdsrum er tilstrækkeligt for de fleste. Det er en god ide jævnligt at kontrollere temperaturen i de enkelte rum.

Tilbage til toppen


Med Venlig Hilsen
Kildevangsparkens Varmelaug

WebMaster