Forsiden
Varmelauget

  - Gastech døgnservice
  - Information
  - Bestyrelsen
  - Vedtægter
  - Måler & Aflæsning
  - Varmtvandsbeholder
  - Afregning/Afkøling
  - Råd & Vejledning
  - Husets eget forbrug
  - Udlån af værktøj
  - Download

Nyheder
Kildevangsparken
Foreninger
Skole & Fritid
Holbæk Kommune
Kontakt OsVarmevandsbeholder

Indhold (klik på et emne) :


Konstruktion Daglig Brug
Termostatventiler Sikkerhedsventil
Returventil Support
Opstart


Konstruktion :
Vandvarmeren er opbygget som en stålbeholder med isvejst stålspiral. Denne konstruktion sikrer at alle dele som brugsvandet kommer i berøring med, er effektivt beskyttet med METRO’s specielle EMAPAN emalje. Emaljen brændes fast ved en temperatur på 860 °C, og det miljøvenlige porcelænslag er bakterie- og kalkafvisende.

Brugsvandet opvarmes af en rørspiral, der er placeret direkte i brugsvandet og således giver den bedst mulige udnyttelse af den tilførte varme.

Spiralen er til fjernvarme, og konstrueret med henblik på den stadig større udbredelse af fjernvarme med lav fremløbstemperatur, hvor denne vandvarmer giver den bedste udnyttelse af fjernvarmevandet.

Varmtvandsbeholderen er udstyret med en termostatventil (a) for styring af brugsvandstemperaturen samt en returventil (b) for at forbedre afkølingen af fjernvarmevandet. Endvidere er der i henhold til krav og vandnormen monteret en sikkerhedsventil (c).

Tilbage til toppen

Termostatventiler (a) :
Denne termostatventil er en Danfoss type AVTB justerbar fra 20 til 60 °C . Ventilen styres af en termostat, der er monteret i toppen af dykrøret i beholderen.

Styring med denne termostatventil giver den hurtigste opvarmning og sikrer den ønskede brugsvandstemperatur.

Termostatventilen er udstyret med en skala fra 1 til 5 for styring af brugsvandstemperaturen. Denne kan justeres op og ned ved at dreje knoppen henholdsvis til højre og venstre.

Ventil (a) :

Tilbage til toppen

Returventil (b) :
Denne termostatventil er en Danfoss type FJVR, justerbar fra 10 til 80 °C .

Returventilen er monteret for at forbedre afkøling af fjernvarmevandet ved alm. brug af beholderen.

Ventilen styres af returvandstemperaturen, derfor må det rørstykke, der går fra beholderen og via returventilen, ikke isoleres.

Ventil (b) :

Tilbage til toppen

Opstart :
For at give et indtryk af beholderens kapacitet og evne til at producere varmt brugsvand, kan det anbefales, at man starter med at indstille returventilen (b) på ca. 8.

Herefter justerer man brugsvandstemperaturen på termostatventil (a) til den ønskede temperatur.

Gør nu brug af beholderen i et par dage. Når den ønskede temperatur er fundet, indstilles returventilen (b) til en udgangstemperatur på ca. 30-35 °C. Denne temperatur måles på udgangstermometeret ved lukkehanerne for fjernvarmen.

Da beholderen virker omvendt end den tidligere vandvarmer, vil udgangstemperaturen være lav ved stor belastning og stige i takt med at beholderen opvarmes.

Dvs. at udgangstemperaturen skal indstilles når beholderen er fuldt opvarmet.


Men husk - der kan godt gå ½ - 1 time før reguleringen kan mærkes.

Tilbage til toppen

Daglig Brug :
En tommelfingerregel vil være, at ventil (a) indstilles imellem 3 og 4, og returventilen (b) indstilles på ca. 2-3.

Dette vil give en brugsvandstemperatur på ca. 45-55 °C og en returtemperatur imellem 28-35 °C.

Check jævnligt udgangstemperaturen således, at den optimale udnyttelse af fjernvarmevandet altid opnåes.

Returventilen (b) begrænser komforten, så i tilfælde hvor man ønsker en hurtigere opvarmning af brugsvandet, ”feks. ved fester eller familie komsammen, hvor mange inden for kort tid skal bade” kan returventilen (b) med fordel åbnes noget mere.


Det hjælper altså ikke at vride og dreje på termostatventilerne.

Tilbage til toppen

Sikkerhedsventil :
Sikkerhedsventilen og kontraventilen er anbragt lige under beholderen ved koldvandstilgangen, let tilgængelig for afprøvning og eftersyn.

Forbindelsesrøret mellem sikkerhedsventilen og vandvarmeren, samt overløbet fra sikkerhedsventilen, må ikke kunne afspærres.

Der er fra overløbet (4) monteret en slange til afløb ved vask. Da vandet udvider sig under opvarmning (ca. 2%), kan sikkerhedsventilen dryppe under opvarmning.

Beskrivelse Af Figur 1 :
1 - Vandtilgang (kold).
2 - Stilbar kontraventil.
3 - Sikkerhedsventil.
4 - Overløb.
5 - Tømmehane.
C - Koldt vand ind i beholder.

Tilbage til toppen

Support :
Såfremt der skulle være behov for hjælp med indstilling af beholderen, er du/i velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Ved tekniske problemer med installationen skal du/i kontakte et VVS-firma.

VVS / Blikkenslager:

 

Alt i VVS installationer udføres, stort kendskab til installationerne i Kildevangsparken.

 

Nyrup Vvs & El-service ApS
Sandtoften 2,
4296 Nyrup
Telefon : 57 80 30 33
Telefax : 57 80 30 23
Web site : http://www.vvs-el.dk

E-mail :www.nyrup@get2net.dk

Tilbage til toppen


Med Venlig Hilsen
Kildevangsparkens Varmelaug

WebMaster