Forsiden
Varmelauget

  - Gastech døgnservice
  - Information
  - Bestyrelsen
  - Vedtægter
  - Måler & Aflæsning
  - Varmtvandsbeholder
  - Afregning/Afkøling
  - Råd & Vejledning
  - Husets eget forbrug
  - Udlån af værktøj
  - Download

Nyheder
Kildevangsparken
Foreninger
Skole & Fritid
Holbæk Kommune
Kontakt Os


Som husejer i Kildevangsparken er man automatisk andelshaver i varmecentralen, som via ledningsnettet forsyner de 75 huse i Kildevangsparken med varme og varmt forbrugsvand.

Varmecentralen har siden starten af 1979 været baseret på gas og naturgas.

Centralen er udstyret med to naturgas-kedler, en hovedkedel på 650KW samt en reservekedel på 250 KW.

For at opnå den optimale udnyttelse er hovedkedlen monteret med en røggaskøler der medfører en udnyttelsesgrad på op til 98%.

For at sikre at vores ledningsnet forbliver optimalt, er der monteret et retur-skyldsanlæg, der konstant renser forsyningsvandet.

Vi har en aftale med firmaet Gastech om en døgnservice og de kan kontaktes på tel. 70 10 15 70.
Nøglen til centralen findes i en aflåst lille boks højre på døren. Koden til boksen kan oplyses af formanden.

Med Venlig Hilsen
Kildevangsparkens Varmelaug

WebMaster